Όροι & Προϋποθέσεις Κυνοδρομιών

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Η συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι ελεύθερα σε όσους έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Τα επίσημα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός λίγων λεπτών μετά το πέρας της κυνοδρομίας και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της pamestoixima.gr.

Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείτε άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσόν κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται και γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Τα κέρδη εισπράττονται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. πρακτορεία ή από τις συνεργαζόμενες με αυτήν Τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κέρδη που δε ζητήθηκαν παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του αντίστοιχου διαγωνισμού.

Ειδικοί Όροι

Ως συμμετέχων λογίζεται εκείνος, ο οποίος λαμβάνει θέση στη γραμμή εκκίνησης μιας κυνοδρομίας.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της κυνοδρομίας και μέχρι την έναρξή της, ενδέχεται να υπάρξουν αποσύρσεις ή διαγραφές συμμετεχόντων. Οι αποσυρθέντες ή διαγραφέντες θεωρούνται ως μη συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλον συμμετέχοντα, επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος για τους τύπους στοιχηματισμού «Νικητής», «Φορκάστ».

Για το «Τρικάστ» προβλέπεται ότι εάν ο αποσυρθείς ή διαγραφείς συμμετέχων περιλαμβάνεται στις επιλογές του παίκτη και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλον συμμετέχοντα τότε ο συνδυασμός που τον περιλαμβάνει μετατρέπεται σε «Φορκάστ» ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί που δεν περιλαμβάνουν τον διαγραφέντα παραμένουν σε ισχύ.

Σε περίπτωση αντικατάστασης το αντικατασταθέν λαγωνικό παίρνει απόδοση μονάδα (1.00) και ο στοιχηματισμός μετά τη διαγραφή ισχύει για τον αντικαταστάτη του.

Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για κάθε προσφερόμενο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση την μονάδα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού, οι αποδόσεις των κερδιζόντων συνδυασμών προσαρμόζονται αναλόγως.

Σε περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης, όλα τα στοιχήματα ισχύουν εάν ο αγώνας διεξαχθεί ξανά εντός της ημέρας. Εάν δεν πραγματοποιηθούν οι αγώνες τα στοιχήματα ακυρώνονται μετά από 24 ώρες.

Σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης όλα τα στοιχήματα ισχύουν εντός της ημέρας και ακυρώνονται μετά από 24 ώρες.

Εκπρόθεσμα θεωρούνται τα στοιχήματα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ.) της ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά την πραγματική ώρα έναρξης της κυνοδρομίας. Όλα τα εκπρόθεσμα στοιχήματα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα (1,00) και η αξία τους επιστρέφεται στον παίκτη.

 

Προσφερόμενοι τύποι στοιχημάτων

Νικητής

Ο παίκτης προβλέπει τον νικητή του αγώνα.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Νικητή» είναι 3.

Στο νικητή προσφέρεται και η επιλογή της τελικής τιμής (Τ.Τ), δηλαδή, η απόδοση του λαγωνικού κατά τη στιγμή της εκκίνησης της κούρσας.

Η απόδοση είναι προκαθορισμένη και διέπεται από τον γενικό κανονισμό των προκαθορισμένων  αποδόσεων.

Φορκάστ

Ο παίκτης προβλέπει ποιοι από τους συμμετέχοντες θα καταλάβουν την πρώτη και δεύτερη θέση με ακριβή σειρά σε έναν αγώνα.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Φορκάστ» είναι 4.

Τρικάστ

Ο παίκτης προβλέπει ποιοι από τους συμμετέχοντες θα καταλάβουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση με ακριβή σειρά σε έναν αγώνα.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Τρικάστ» είναι 5.